linjaer-algebra-ht16-vt17:prov3

Prov 3

När

Onsdag 8/3, 15.00-17.00.

Var

F01

Vad

Kapitel 7 till 10.

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna. Räknedosa är alltså inte tillåten.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man bör kika igenom de aktuella sidorna i boken och de ordinarie övningarna (eventuellt en gång till!).

Följande problem från tidigare prov (som finns här) är görbara (med reservation för skriv- och tankefel).

080417: alla
090421: 1 3 5
100413: 1 3 5
100415: 1 3 5
110114: 2 5 7
110427: alla
120314: 1 3 6 7 8
120509: alla
130313: 3 4 5
130520: alla
131218: 3 7
140402: alla
150224: alla
150505: 3 5 6 I II III (de med romerska siffror är förhållandevis svåra)
151130: 2 3 6 7
160217: alla
160518: alla (dessa uppgifter är förhållandevis svåra)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License