linjaer-algebra-ht16-vt17:prov2

Prov 2

När

Onsdag 23/11, 15.00-17.00.

Var

D21

Vad

Kapitel 1 till 6 (men ej avsnitt 5.6)

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna. Räknedosa är alltså inte tillåten.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man bör kika igenom de aktuella sidorna i boken och de ordinarie övningarna (eventuellt en gång till!).

Följande problem från tidigare prov (som finns här) är görbara (med reservation för skriv- och tankefel). De som är i svart text rekommenderades redan till förra provet, medan de i röd text är nytillkomna.

071120: 1abd, 2, 3, 1c, 4, 5
081104; 1, 2, 3, 4, 5
091110; 1, 2, 3b, 5 , 3a, 4, 5
101110; 1, 2, 3, 4, 5ab, 6 , 5c
110114; 1, 3, 4, 5, 6, 7
111012; Alla
111130; Alla
120116; 1ab, 2, 3, 4, 5, 6, I, II, IV , 1c, 7, III
120314; 2, 5
121008; Alla
121126; Alla
130114; 1ab, 2, 3, 5, II, III, IV , 1c, 4, I
130313; 1, 2
131023; 1, 2, 3, 4, 5, 6ac , 6b, 7
131218; 1, 2, 4, 6
141009: Alla
141127; 1df, 1abceg, 2, 3
150505; 1, 2abd, 4, 2c, IV
151005; 1, 2, 3, 4ab, 5, 6, 7, 4c
151130; 1, 4, 5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License