linjaer-algebra-ht15-vt16:tenta1

Tentamen äger rum måndagen 160314, 8.00-13.00 i Matematikhusets annex mittemot F-huset/Matematikhuset i sal MA:08. Se också LTH:s tentamensschema här

https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lth1/ri15054Y688090QQ64ZY575959580565X06Y06X3045X45550209Y0YY0Y4XX566030052Yg569H3X5540L759755410X2Y0TY1416XQ9Z7gQ5060Q57X75g1Y1x40356Z97500y0Y5Y6g1.html

Det finns vissa rutiner/regler som man behöver känna till. Läs därför noga igenom dokumenten här

http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/

Notera dock att ni INTE skriver anonymt så skriv namn och personnummer på samtliga papper som ni lämnar in. Viktigt är att ta med legitimation så att ni kan styrka er identitet. Slutligen är det lämpligt att vara på plats i god tid innan start 8.00 så man hinner hitta plats, plocka fram prylar etc och kan starta själva skrivningen 8.00.

De senaste tentorna, med lösningar, hittar ni här

http://www.maths.lth.se/course/linalg/

Som repetition inför LTH-tentan kan det vara lämpligt att åtminstone kika ordentligt på så många tentor man orkar. Man kan också ögna igenom samtliga gamla tentor och kanske se vilka typuppgifter som kan förekomma.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License