linjaer-algebra-ht15-vt16:start

Planering Material Länkar

Planering

Kurstillfällena delas mellan Spyken och Polhem, med lektioner på Spyken mån, ons och lektion på Polhem fre.

Vecka Mån (Sp) Ons (Sp) Fre (Po) Övrigt
34 X 1 1
35 1 2 2
36 2 2 3 Po har två pass
37 3 3 3 (DD)
38 3 3 4 Prov 1 på Polhem torsdagen. Ej för Spykenelever
39 4 4 4
40 4, rep 4, rep 5.1-5.3
41 Prov 1 X X, Polhem inställt Po har tre pass
42 5.4, proven i retur 5.5 X, Polhem inställt
43 5 5, frivilligt X Klart kap 5
44 X X X Höstlov
45 6 6, LTH-uppgifter, LU-dag 7.1-7.3
46 7.4-7.5 7.5 7.4-7.5 på Polhem, frivilligt Po har två pass, prov 2 tors polhem
47 X 7.6 X Po har två pass
48 7.7 Rep Rep (extrainsatt 13.55-15.30 i D32)
49 Prov 2 8 8
50 8 8 8.4-8.5
51 8 8 X
1 X X 9.1-9.3 (t.o.m. sid 202)
2 9 9, lärarlöst på valfri plats 9.6, (PBP Fy2)
3 9.4-9.5 9.7 Prov 3 på Polhem, "räkna ikapp"
4 9 IV-val info i D23, räkna ikapp 10
5 Föreläsningsbesök LTH X X, inställt på Polhem, eget arbete
6 10 10 Föreläsning på Polhem
7 Rep Prov 3 Rep  
8 X X X Sportlov
9 Rep Rep Rep
10 X Rep X
11 LTH-tenta
15 Tis Polhemsprov 12-16
19 Tårtavslutning 15.00 i Spykens matsal
20 Spykenprov, DD
22     LTH-tenta fredag 3/6, 14.00-19.00 
Lämpliga övningar
1.1 2 3 4 9 11 12 13 15 17 19 (8 18 20 26)
2.1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 19 20 (8 10 17 22 23 25 26)
3.1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14acd 15 17 18acd 20 21 24 25 26 (4 16 28)
4.1 4 9 10a 15 16 17 18 22 24 25ab 26 29 31 33 42 (6 14 35 37 40 43)
5.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 17 19 20 24 (11 16 18 21 25)
6.1 2 3 4 5 6
7.1 2 3 4 5 6 7 8 9ab 10 12 13 14 15 17 18 19 23acd 25 26 28 37
8.1 2 3 5 6 9 10 14 16 17 20 22a 23 25 26 29 (7 12 18 24 31 34 36 38 41)
9.1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 26 28 31a 32 37 40 49 54 (4 15 30a 36 51)
10.1abc 2bdef 3 6 8 10abc 11 13 (1def 4 7 10def 15 22 27)

Material

Wildbergers föreläsningsserie

Prov

Se här

Lektionsanteckningar

Årets av Klas

Förra årets av Roger

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Kursbeskrivning

Länkar

Samlingssida för LTH:s kurser i linjär algebra
Kursen på LTH, period 1, vt 2013
Kursen på LTH, period 2, 2011, M och MD.
Kursen på LTH, period 1, 2011.
Kursen på LTH på Jonas matematiksida
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Sage
WolframAlpha
immersive linear algebra, interaktiv linjär algebra som tycks följa Sparrs bok någorlunda

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License