linjaer-algebra-ht15-vt16:prov2

Prov 2

När

Måndag 30/11, 8.00-9.25.

Var

D32

Vad

Kapitel 5-7. Fast man måste ju komma ihåg det mesta från tidigare kapitel också.

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna. Räknedosa är alltså inte tillåtet.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man bör kika igenom de aktuella sidorna i boken och de ordinarie övningarna (eventuellt en gång till!).

Följande problem från tidigare prov (som finns här) är görbara (med reservation för skriv- och tankefel):

071120; 1b, 5
080417; 1, 5
090421; 1a, 2, 3, 5a
100413; 1ab, 2
100415; 1a, 2, 5
110114; 1, 2ac, 4b, 7
110427; 1, 2
111130; 1c, 3c, 4, 6
120116; 1c, 3, 7, III
120314; 1, 2, 3, 4, 6, 7
121126; 1b, 3, 5, 6
130114; 1c, 4, I
130313; 1, 2, 5
130520; 3
131218; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
140402; 5
141127; 1abceg
150224; 1, 4, 6
150505; 2c, 3abd, Iab, IIabc (c är rejält svår); IIIabcd

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License