Prov1

Prov 1

När

Måndag 5/10, 8.00-9.25.

Var

D32

Vad

Kapitel 1-4.

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna. Räknedosa är alltså inte tillåtet.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man bör kika igenom de aktuella sidorna i boken och de ordinarie övningarna (eventuellt en gång till!).

Följande problem från tidigare prov (som finns här) är görbara (med reservation för skriv- och tankefel):

071120: 1abd, 2, 3, 5
081104; 1, 2, 3, 5
091110; 1, 2, 3b, 5
101110; Alla
111012; Alla
120116; 1ab, 2, 3, 4, 5, 6, I, II, IV
121008; Alla
130114; 1ab, 2, 3, 5, II, III, IV
131023; Alla
141009: Alla
141127; 1df, 2, 3
150505; 1, 2abd, 4, IV

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License