linjaer-algebra-ht14-vt15:prov4

Prov 4

När

Tisdag 28/4, 8.00-9.40.

Var

D21

Vad

Hela kursen (dvs allt).

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna. Räknedosa är alltså inte tillåtet.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Provet kommer att bestå av en första del med standardproblem (betyget E), och en del med svåra problem (betyget A). Inför provet får du reda på vilken del som är aktuell för dig.

På andra delen finns fyra problem. Du väljer ut och försöker lösa tre av dessa. Bedömningen kommer främst att fokusera på hur generell din lösning är och hur god din argumentation är. Enstaka och obetydliga räknefel spelar t.ex. ingen roll. Däremot är ofullständig eller delvis felaktig lösning, enbart behandling av specialfall, felaktig notation och felaktiga begrepp och orimligheter sådant som drar ner omdömet. Kom ihåg att dessa svårare problem är till för att mäta kapacitet på B- och A-nivå.

Vid behov (gränsfall eller enstaka oklarheter) kan det skriftliga provet följas av ett muntligt. Dock blir det inte fråga om att ha ett muntligt prov för att reparera sina felaktigheter.

Repetition

Man bör kika igenom de aktuella sidorna i boken och de ordinarie övningarna (en gång till!). Dessutom bör man tänka igenom definitioner, satser och bevis. Det blir iofs inte frågan om kopiera ett bevis direkt från boken till provet, men förståelsen finns ju till stor del i satser och bevis.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License