/linjaer-algebra-ht14-vt15:prov3

Prov 3

När

Tisdag 24/2, 8.00-9.40.

Var

D21

Vad

Kapitel 7, 8 och 9. Uppgifterna är av enklare karaktär, och man kan därför inte nå de högre betygen. Chans till detta kommer vid senare tillfälle.

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna. Räknedosa är alltså inte tillåtet.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Extra frågestid inför provet på måndag 23/2 kl 8.30-9.30 och 14.00-15.00. Kom förbi mitt rum eller boka in er i förväg.

Man bör kika igenom de aktuella sidorna i boken och de ordinarie övningarna (en gång till!).

Följande problem från tidigare prov (som finns här) är görbara (med reservation för skriv- och tankefel). Vissa problem från tidigare prov är svårare än vad ni kan förvänta er på detta prov. Men dom är såklart ändå bra att träna på.

Provdatum Till prov 1 Till prov 2 Till prov 3
071120 1ad, 2, 3 Alla
080417 1, 3
081104 1ace, 2, 3 Alla
090421 - 2 1, 3
091110 1acd, 2, 3b, 5 Alla
100413 1, 3
100415 - 2 1, 2, 3, 5
101110 1, 3, 4, 5ab, 6 Alla
110114 - 1, 3, 4, 5, 6, 7 2, 5, 7
110427 1, 2, 3, 4, 5, 6
111012 Alla Alla
111130 - Alla
120116 1a, 3, 5, 6, I, II, IV Alla
120314 - 4, 5 1, 3, 6, 7, 8
120509 2, 4, 6
121008 Alla Alla
121126 - Alla
130114 1a, 3acd, 5, II, IIIac, IV Alla
130313 - 2 3, 4, 5
130520 2, 3, 4a, 5
131023 1ad, 3, 4, 5, 6ac, 7 Alla
131218 - 1, 2, 4, 6 2, 3
140402 1, 2, 3, 5, 6, 7
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License