linjaer-algebra-ht14-vt15:prov1

Prov 1

När

Torsdag 9/10, 15.00-17.00.

Var

D21

Vad

T.o.m sida 68 (fram till avsnitt 4.2). T.o.m. uppgift 4.6.

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna. Räknedosa är alltså inte tillåtet.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man bör kika igenom de aktuella sidorna i boken och de ordinarie övningarna (en gång till!).

Följande problem från tidigare prov (som finns här) är görbara (med reservation för skriv- och tankefel):

071120: 1ad, 2, 3
081104; 1ace, 2, 3
091110; 1acd, 2, 3b, 5
101110; 1, 3, 4, 5ab, 6
111012; Alla
120116; 1a, 3, 5, 6, I, II, IV
121008; Alla
130114; 1a, 3acd, 5, II, IIIac, IV
131023; 1ad, 3, 4, 5, 6ac, 7

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License