linjaer-algebra-ht14-vt15:lth-tenta2

För att få skriva tentan måste man registrera sig här

http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
Välj "Gymn" under program

Det finns vissa rutiner/regler som man behöver känna till. Läs därför noga igenom dokumenten här

http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/

De senaste tentorna, med lösningar, hittar ni här

http://www.maths.lth.se/course/linalg/

Tentamen äger rum fredagen 150529, 8.00-13.00 i Matematikhusets annex mittemot F-huset/Matematikhuset eller på Sparta. Lokal meddela via e-post efter anmälan. Se också LTH:s tentamensschema här

https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lth1/ri.html?h=t&sid=1018&objects=159141.200%2C159142.200%2C159143.200%2C159170.200%2C159188.200%2C159131.200%2C170637.200%2Cx.92.LTH.196&ox=0&h2=t&p=20150528.x%2C20150605.x

Som repetition inför LTH-tentan kan det vara lämpligt att åtminstone kika på de tre senaste tentorna, de från 2013. Man kan också ögna igenom fler gamla tentor och kanske se vilka typuppgifter s

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License