linjaer-algebra-ht13-vt14:start

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

Planering

Vecka Mån Ons Övrigt
34 X Introduktion, 1.2 Gausselimination
35 1.3 Typer av lösningsmängd 1.3 Gör klart Klart kap 1
36 2.1, 2.2 2.1, 2.2
37 2.3 2.4
38 2. Gör klart X Klart kap 2. 2.5 dyker upp i samband med kap 7.
39 3.1, 3.2 3.2, ev 3.3
40 3.3 3.4
41 3. Gör klart 4.1-4.2
42 4.1-4.2 4.3
43 Rep Prov1
44 X X Lov
45 4.3, provet i retur 4.3
46 5 5
47 5 X
48 X 5
49 6 Sacomässa för vissa, frivillig frågestund för övriga
50 X, NP Ma4 7.1
51 Rep Prov 2 t.o.m. 7.1 med inslag av 7.4
2 X Proven i retur, 7.2, 7.3, 7.5
3 Eget arbete till 7.5 7.6
4 7 7.gör klart, diverse Klart kap 7
5 8.1-8.2 8. Räkna, lärarlös lektion
6 7.7 8
7 8 8 Klart kap 8
8 X X Sportlov
9 LTH-föreläsning 8.15-10.00 i MA:7. 9.1-9.2 ska behandlas 9
10 9 9
11 X, LTH-tenta1 9
12 9 9, biologiolympiad till 15.30, därefter frivillig lektion Klart kap 9
13 10 10
14 Repetition Prov3, kap 7-10
15 Proven i retur, ev 10 X 10
16 X X Påsklov
17 X 10 10
18 10 10 10
19 X Repetition: extenta Rep
20 Repetition: extenta ? Rep
21 Repetition/frågestund Prov Rep
22 Rep inför LTH-tenta X Fre: LTH-tenta2, 8-13
23 X, kompledigt Avslutning, tårta troligen i matsalen
24 ? ?
Lämpliga övningar Frivilliga extraövningar (från Högskolan i Halmstad)
1.1 2 3 4 8 9 11 12 13 15 17 18 19 26 (20)
2.1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 201, 203, 219, 224, 235, 236, 238, 243, 249, 251, 254
3.1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14acd 15 16 17 18acd 20 21 24 25 26 28
4.1 4 6 9 10a 14 15 16 17 18 22 24 25ab 26 29 31 33 42 (35 37 40 43 i andra hand)
5.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 17 19 20 24 (11 16 18 21 25 i andra hand)
6.1 2 3 4 5 6
7.1 2 3 4 5 6 7 8 9ab 10 12 13 14 15 17 18 19 23acd 26 (25 28 37 i andra hand), 2.23 25 26 701, 702, 703, 712, 715
8.1 2 3 5 6 9 10 14 16 17 20 22a 23 25 26 29 (7 12 18 24 31 34 36 38 41 i andra hand)
9.1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 23 26 28 31a 32 37 40 49 54 (4 15 30a 36 51 i andra hand)
10.1abc 2bdef 3 6 8 10abc 11 13 (1def 4 7 10def 15 22 27 i andra hand)

Material

Avbildningsmatris, se hur en $2 \times 2$-matris fungerar

Prov

Se här

Lektionsanteckningar

Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7, exkl 7.7
Kapitel 8, inkl 7.7
Kapitel 9
Kapitel 10

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Kursbeskrivning

Länkar

Tider för tentamen på LTH, 13/14
Extramaterial till Sparr, producerat på Högskolan i Halmstad.
Samlingssida för LTH:s kurser i linjär algebra
Kursen på LTH, period 1, vt 2013
Kursen på LTH, period 2, 2011, M och MD.
Kursen på LTH, period 1, 2011.
Kursen på LTH på Jonas matematiksida
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Sage
WolframAlpha

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License