linjaer-algebra-ht13-vt14:Prov2

Prov 2

När

Onsdag 18/12, 15.00-16.20.

Var

D22

Vad

T.o.m kapitel 7.1. Uppgifterna kommer att vara av enkel typ (motsvarande ett godkänt betyg - typ E). Efter jul kollar vi av mer avancerade problem muntligt.

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna. Räknedosa är alltså inte tillåtet.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Kika igenom uppgifterna på programmet. Dom gamla proven är inte riktigt rättvisande eftersom dom innehåller problem av olika svårighet. Men man kan kolla in dem om man vill.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License