Linjär algebra, ht12/vt13:start

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

Planering

Vecka Mån Ons Övrigt
35 Introduktion, 1.2 Gausselimination 1.3 Typer av lösningsmängd. Hämta böcker 15.20
36 1.3 Typer av lösningsmängd, gör klart kap 1 2.1 Vektorbegreppet, 2.2 Räkneoperationer
37 2.1 Vektorbegreppet, 2.2 Räkneoperationer 2.3 Bas och koordinater
38 2.4 Linjärt beroende och oberoende X Avsnitt 2.5 skjuts framåt, klart t.o.m. 2.4
39 3.1 Koordinatsystem, 3.2 Linjens ekvation 3.1,3.2
40 3.3 Planets ekvation Repetition
41 Prov 1 3.4 Geometrisk teori …. Proven i retur
42 3.4 Gör klart. Octave, Arkimedes GEO3D 4.1-4.2 Skalärprodukt mha Jonas
43 4.1-4.2 Skalärprodukt 4.3 Geometriska tillämpningar
44 X X Höstlov
45 X 4.3 Geometriska tillämpningar
46 4 Gör klart 5 Vektorprodukt
47 5 Vektorprodukt, repetition X
48 Prov 2 7.1
49 7.5, prov i retur X, Sacomässa för de flesta. Övriga dyker upp om de har frågor.
50 9 defintion, volymtolkning; utdelning Inlämningsuppgift 1 9 koppling till ekvationssystem
51 9 gör klart, arbete med inlämningsuppg. Hur funkar regression, julavslutning med några matematiska spel
2 X Repetition inför prov, de som inte skriver är lediga
3 Prov för de som önskar (start 8.05), inlämning av Inlämningsuppgift 1 Avslutning, utvärdering, betyg
4 Intro kurs 2, 5 Räkneregler 5 Räkneregler, arbete med uppgifter Kurs 2 startar, period 2
5 5 Arbete med uppgifter, främst enskilt 5 Arbete med uppgifter, gemensamt Kap 5 klart
6 6 7.1-2
7 LTH-föreläsning, 8.15-10.00 i sal MA:024/MA:07 i matteannexet, karta, 7.3-7.5 7.6 Ortogonal matris
8 X X Sportlov
9 7.6 basbyte, något om teorin för invers matris 8.1-8.2 Avsnitt 7.7 i kapitel 8
10 8.1-8.2 Repetition
11 X Prov 3
12 7.7 8.3-8.4 Klart t.o.m. avsnitt 8.4 och t.o.m. uppgift 8.25
13 X X Påsklov
14 X Gör klart t.o.m. avsnitt 8.4 och t.o.m. uppgift 8.25, samtal Klart kap 8, fre: LTH-tenta 8-13
15 8.5, samtal X Klart kap 8, dessutom friska upp kap 9 motsv kurs 1
16 9.1-9.3 9.4-9.5
17 9.6-9.7 10.1-10.2 Klart t.o.m. uppg 10.3
18 10.1-10.2 X
19 10.3 10 Gör klart Klart kap 10
20 10/Repetition Frågestund inför prov
21 Prov 4 Frågestund inför tenta
22 LTH-tenta, och om man inte skriver denna: ledigt Googles pagerank
23 Utvärdering Avslutning med eventuell tårta
24 ? ?
Lämpliga övningar
Kurs 1, period 1 Kurs 2, period 2 Frivilliga extraövningar (från Högskolan i Halmstad)
1.1 2 3 4 9 11 12 13 15 17 19 1.8 18 20 26
2.1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 19 20 2.8 10 17 22 23 25 26 201, 203, 219, 224, 235, 236, 238, 243, 249, 251, 254
3.1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14acd 15 17 18acd 20 21 24 25 26 3.4 16 28
4.1 4 9 10a 15 16 17 18 22 24 25ab 26 29 31 33 42 4.6 14 35 37 40 43
5.1 2 3 7 8 5.4 5 6 9 10 15 17 19 20 24 (11 16 18 21 25 i andra hand)
6.1 2 3 4 5 6
7.1 2 3 5 6 7 8 9ab 7.4 10 12 13 14 15 17 18 19 23acd 26 (25 28 37 i andra hand) 701, 702, 703, 712, 715
8.1 2 3 5 6 9 10 14 16 17 20 22a 23 25 26 29 (7 12 18 24 31 34 36 38 41 i andra hand)
9.1 2 3 5 6 23 26 9.8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 28 31a 32 37 40 49 54 (4 15 30a 36 51 i andra hand)
10.1abc 2bdef 3 6 8 10abc 11 13 (1def 4 7 10def 15 22 27 i andra hand)

Material

Avbildningsmatris, se hur en $2 \times 2$-matris fungerar
Inlämningsuppgift 1 inlämnas senast 14/1

Prov

Se här

Lektionsanteckningar

Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7, exkl 7.7
Kapitel 8, inkl 7.7
Kapitel 9
Kapitel 10

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Kursplan

Länkar

Extramaterial till Sparr, producerat på Högskolan i Halmstad.
Samlingssida för LTH:s kurser i linjär algebra
Kursen på LTH, period 1, vt 2013
Kursen på LTH, period 2, 2011, M och MD.
Kursen på LTH, period 1, 2011.
Kursen på LTH på Jonas matematiksida
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Sage
WolframAlpha

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License