linjaer-algebra-ht12-vt13:prov4

Prov 4

När

Måndag 20/5, 8.00-9.25

Var

Polhem 1314

Vad

Det som gjorts efter Prov 3, dvs avsnitt 7.7, 8.3-8.4, kapitel 9 och 10. En förutsättning för att man ska klara detta är att man också har koll på kapitel 7 och 8.1-8.2. Så man kan säga kapitel 7-10 med fokus på det vi gjort sedan Prov 3.

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man bör kika igenom de aktuella sidorna i boken och de ordinarie övningarna (en gång till!). Om man ämnar skriva en LTH-tenta kan man dessutom kika på övningarna inom parentes.

Följande uppgifter på tidigare prov (som finns här) behandlar det aktuella materialet:

080417; 2, 3, 5
090421; 1
100413; 3, 5
100415; 3
110427; 4, 5, 7
120314; 3, 7, 8
120509; samtliga

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License