linjaer-algebra-ht12-vt13:prov3

Prov 3

När

Onsdag 13/3, 15.00-16.20

Var

Spyken D21 (eller möjligen aulan)

Vad

Hela kapitel 5, 6, kapitel 7 utom 7.7, och kapitel 8.2 t.o.m sid 172 (till Matriser för speciella avbildningar), och t.o.m. övning 8.14. Dessutom måste men ha grundkoll på det man lärde sig i kurs 1, eftersom matematik är "stapelvara".

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man bör kika igenom de aktuella sidorna i boken och de ordinarie övningarna (en gång till!).

Följande uppgifter på tidigare prov (som finns här) är görbara:

080417; 1, 5 (enbart bestämmande av matris)
090421; 2, 3, 5
100413; 1, 2, 5
110427; 1, 2, 3, 5
120314; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License