linjaer-algebra-ht12-vt13:prov1

Prov 1

När

Måndag 8/10, 8.05-9.25.

Var

Polhem 1314

Vad

T.o.m kapitel 3.3. T.o.m. uppgift 3.18 (+ repetitionsuppgifterna nedan vid behov).

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man bör kika igenom de aktuella sidorna i boken och de ordinarie övningarna (en gång till!).

Följande problem, från övningshäftet, kan man ägna sig åt om man får tid över. Alla är inte så lätta

1.5 6 10 14 23 24
2.9 10 18 21 27
3.7 19 28

Följande problem från tidigare prov (som finns här) är görbara:

071120: 1a, 2, 3ab
081104; 1ace, 2ab, 3a
091110; 1, 2, 5
101110; 1a, 3, 5ab, 6abc
111012; Alla

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License