Linjär Algebra, ht11/vt12

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

29/8 Lektionsanteckningar till kapitel 1 finns under Material nedan. Det fylls på med anteckningar efterhand. Vill man redan nu se vad som väntar kan man kika på anteckningarna från förra kurstillfället.

4/9 Under rubriken Länkar finns länkar till pågående kurser i linjär algebra på LTH. Dessvärre ligger inte föreläsningarna på våra tider, men ni kan ju kolla om ni kan gå ändå någon gång.

Planering

Vecka Mån Ons Övrigt
34 X Introduktion. 1.1-1.2 Gausselimination. Hämta läromedel 15.15
35 1.3 Typer av lösningsmängd 1.3 Typer av lösningsmängd Kap 1 klart. Observera att 1.4 utgår.
36 2.1 Vektorbegreppet, 2.2 Räkneoperationer X Man kan göra övningar t.o.m. 2.12, påbörja helst innan måndag v.37.
37 2.3 Bas och koordinater 2.4 Linjärt beroende och linjärt oberoende
38 Gör klart kapitel 2 3.1-3.2, Koordinatsystem, linjens ekvation
39 3.3 Planets ekvation 3.4 Geometrisk teori för linjära ekvationssystem
40 X 3 Gör klart
41 Repetition Prov 1
42 Lab1 Lab1 Gör klart lab1
43 4.1-4.2 Definition, räkneregler, ON-bas 4.1-4.2 Definition, räkneregler, ON-bas
44 X X Höstlov
45 4.3 Geometriska tillämpningar 4.3
46 4.3 4 Kap 4 klart.
47 5 Vektorprodukt (81-85, 87-92) 5 (NV3cd på SACO-mässa)
48 Rep Prov 2
49 7.1,2,5 (delar av) 7 Kap 7 klart.
50 9.1,2,6 (delar av) 9, utdelning av inl. uppg. Kap 9 klart.
51 Lab2 X, avslutning
2 X Rep
3 Prov på hela kurs 1, inlämning av inl. uppg. Avslutning kurs 1, betyg, utvärdering Period 2 på torsdag
4 Introduktion kurs 2, 5 Bevis av räkneregler för vektorprodukt 5 Eget arbete med uppgifter Kurs 2
5 X X NV-praktik
6 LTH-föreläsning 8.15-10.00 i M:A (maskinhuset sal A, karta) 5 Gör klart
7 6 $R^n$, med 6.3 kursivt 7 Transponat, ortogonal matris
8 X X Sportlov
9 7.6 Basbyten med matriser 8.1-8.2 Kap 7 klart, utom 7.7.
10 X 7.7 Rang och nolldimension NMT-föreläsningar
11 Repetition Prov 3
12 Lab3, ta med dator 8.3-8.4, proven i retur
13 8.5 (8.6 läses kursivt) 9
14 X X Påsklov
15 X X, läraren på möte (eget arbete med kap 9) Möjlig LTH-tenta fredagen 13/4, 8-13.
16 9 10.1-10.2
17 10.1-10.2 10.3-10.4
18 X 10.3-10.4
19 Repetition Prov, kapitel 9 och 10
20 Rep: LTH-tentor från 2012, prov i retur, betygsnack Rep: LTH-tentor från 2012
21 LTH-tenta, 8-13 i Victoriastadion, modul 3 Lab4
22 Ev kompletteringar, betyg X
23 Utvärdering, avslutning X
24 Extra avslutning; mängdlärans axiom, urvalsaxiomet, baser i vektorrum, frivilligt Utgår
Lämpliga övningar
Kurs 1, period 1 Kurs 2, period 2
1.1 2 3 4 9 11 12 13 15 17 19 1.8 18 20 26
2.1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 19 20 2.8 10 17 22 23 25 26
3.1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14acd 15 17 18acd 20 21 24 25 26 3.4 16 28
4.1 4 9 10a 15 16 17 18 22 24 25ab 26 29 31 33 42 4.6 14 35 37 40 43
5.1 2 3 7 8 5.4 5 6 9 10 15 17 19 20 24 (11 16 18 21 25 i andra hand)
6.1 2 3 4 5 6
7.1 2 3 5 6 7 8 9ab 7.4 10 12 13 14 15 17 18 19 23acd 26 (25 28 37 i andra hand)
8.1 2 3 5 6 9 10 14 16 17 20 22a 23 25 26 29 (7 12 18 24 31 34 36 38 41 i andra hand)
9.1 2 3 5 6 23 26 9.8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 28 31a 32 37 40 49 54 (4 15 30a 36 51 i andra hand)
10.1abc 2bdef 3 6 8 10abc 11 13 (1def 4 7 10def 15 22 27 i andra hand)

Material

Prov

Prov 111012
Prov 111130

Lektionsanteckningar

Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7, exkl. 7.7
Kapitel 8, inkl. 7.7
Kapitel 9
Kapitel 10

Lösta uppgifter (i alla fall skissartade lösningar)

Se här

GeoGebra

Formalia

Kursplan

Länkar

Extramaterial till Sparr, producerat på Högskolan i Halmstad.
Samlingssida för LTH:s kurser i linjär algebra
Kursen på LTH, period 2, 2011, M och MD.
Kursen på LTH, period 1, 2011.
Kursen på LTH på Jonas matematiksida
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Sage
WolframAlpha

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License