Prov 3

Prov 3

När

Onsdag 14/3, 15.00-16.30.

Var

D23

Vad

Kapitel 8, till och med 8.2. Tyngdpunkten ligger på de delar som behandlats under våren, nämligen

Kapitel 5: 5.2 och 5.3, härledning av räkneregler och skalär trippelprodukt
Kapitel 6: 6.1 och 6.2 men inte 6.3
Kapitel 7: 7.3, 7.5, 7.6, 7.7
Kapitel 8: 8.1, 8.2

Stoff från övriga delar kan inte uteslutas, eftersom "saker" bygger på vartannat.

Bland övningarna kan man göra t.o.m. övning 8.17 och fokusera på de oparentesade i första hand.

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License