linjaer-algebra-ht11-vt12:prov-2

Prov 2

När

Onsdag 23/11, 15.00-16.30.

Var

D23

Vad

T.o.m. kapitel 5 med innehåll efter vad som behandlats i kursen. Fokus kommer att ligga på kapitel 4 och 5 men detta bygger å andra sidan på kapitel 1 till 3 som man därför också måste behärska.

Hur

Inga hjälpmedel annat än skrivhjälpmedel är tillåtna.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Dels bör man kika igenom boken och de ordinarie övningarna (en gång till!). Vid Högskolan i Hlamstad ges en kurs med delvis samma innehåll. Här

[http://dixon.hh.se/bertil/Kurser/Common/AppliedMath/Exercises/AppliedMath2Ex1.pdf]

finns en stor samling övningar. Jag har kikat på dem hastigt och de flesta verkar "görbara". Till övningar finns också lösningsförslag här

[http://dixon.hh.se/bertil/Kurser/Common/AppliedMath/Exercises/AppliedMath2Ex1Sol.pdf]'

Självklart hinner ni inte räkna alla dessa uppgifter eller ens de flesta. Men ni kan ju botanisera lite bland olika problemformuleringar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License