linjaer-algebra-ht11-vt12:LTH-tenta

Allmän information

Läs noga igenom följande Skrivningsregler

http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/tentamensupp/regler/

Där finns allt ni behöver veta om det praktiska, tex

De senaste tentorna, med lösningar, hittar ni här

http://www.maths.lth.se/education/lth/courses/linalg/

Tentamen 120413

Lokal är Gymnastiksalen i Medicon Village, se http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/tentamensupp/files/FMAskrivlokaler-april2012.pdf

Tentamen 120521

Lokalen är Victoriastadion, modul 3, se http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/tentamensupp/files/FMAskrivsalar-maj2012.pdf

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License