linjaer-algebra-ht10-vt11:Tenta

När, var och hur

Onsdagen 25/5, 8.00-13.00, i MA10, A-F. MA betyder matematikannexet som ligger här.

Tentan har samma stuk som tidigare års. Sex uppgifter som vardera ger 1 poäng. Betyg fås genom summering och strykning av decimaldel (t.ex. ger 3.4 totalpoäng betyget 3). Landar man på 6.0 så blir det ändå "bara" betyget 5. Landar man på poängsumma under 3.0 får man Underkänt.

Skrivningstillfällen på LTH är stora apparater. Därför finns det ordningsregler som man måste följa. Läs om dessa här

Skrivningsregler

Uppvisande av terminsräkning rör inte er. Däremot måste ni ha med och visa upp legitimation.

Det finns också information om hur man presenterar sina lösningar, allmänna principer för rättning m.m. Läs om det här

Allmän information om tentamina i ämnet matematik vid LTH

De enda tillåtna hjälpmedlen är penna, suddgummi och rithjälpmedel (linjal). Använd blyertspenna!

Se till så ni sköter detta snyggt så slipper ni reta upp den som ska rätta er tenta och så slipper jag skämmas!

Omfattning

I princip allt stoff i Gunnar Sparrs bok (linjär algebra). Det kan vara lämpligt att kika på gamla tentor och instuderingsfrågor för att eventuellt lista ut vad som är vanligt förekommande.

Repetitionsmaterial

Man bör ta sig igenom alla övningar på programmet, såväl de i första som i andra hand. Utöver detta kan man arbeta med gamla tentor. På lektionerna räknar jag med att vi ska hinna kika på delar av tentorna från 110307, 110110, 101214. Det är de tre översta i listan över de senaste tentorna.

Senaste tentorna
Äldre tentor

Det finns också facit/lösningar i separata filer. Titta inte på dessa förrän ni "gjort" tentan! Man kan givitvis träna på fler än de tre sista tentorna. Men det får man göra på egen hand i så fall.

Instuderingsfrågor finns här

Instuderingsfrågor

Hjälp inför prov

Utöver de schemalagda passen får man gärna e-posta frågor till mig, söka upp mig på skolan eller boka tid för privat "seans".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License