Linjär Algebra, ht10/vt11, AVSLUTAD

Kursen som två delkurser

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

23/8 Kursen startar

26/8 Lektionsanteckningarna på kapitel 1 påfyllda. Det kommer att bli en fil för varje kapitel, inte en fil per lektion.

21/9 Information om laborationer i Octave tillagt.

5/10 I slutet av lektionsanteckningarna på kapitel 3 finns lösningar till 3.11b, 3.14d, 3.17, 3.24 och 3.26.

17/10 Lösningsförslag till de flesta av uppgifterna på kapitel 4 finns under Material nedan. Titta inte på dessa förrän ni försökt själva (och svettats lite).

2/11 Numera finns lösningsförslag till föregående års prov (de man kan träna på inför provet v.45). Se här. Obligatorisk reservation för räknefel!

11/11 Provet från 101110 med tillhörande lösningsförslag inlagt under Material.

5/12 Uppgifter till laboration 2 i Octave finns här. Det kommer att fyllas på.

14/1 Lösningsförslag till provet från 110114 finns under Material nedan. Själva provet kommer senare!

17/1 I lektionsanteckningarna till kapitel 5 är det "påfyllt" med dagens lektion, efter det gamla. Så kommer det att fungera framöver, det blir fortfarande ett dokument per kapitel.

18/1 Provet från 110114 inlagt.

28/3 Kompletta lektionsanteckningar t.o.m. kapitel 9 finns under Material.

4/4 Manuskriptet från Jonas lektion finns under Material.

27/4 Dagens prov med lösningsförslag (obligatorisk reservation för fel) under Material nedan.

1/6 Fyra femmor på LTH:s tentamen! De som lyckades prestera så fina resultat var Daniel, Torkel, Martin och Leo.

Linalgfemmor2011.jpg

Planering

Vecka Mån Ons Övrigt
34 Introduktion, 1.1-1.2 Gausselimination 1.3 Typer av lösningsmängd
35 1.3 Typer av lösningsmängd 2.1 Vektorbegreppet, 2.2 Räkneoperationer Försök gör t.o.m. uppgift 2.12
36 2.3 Bas och koordinater 2.4 Linjärt beroende
37 X (gör klart kapitel 2!) 3.1 Koordinatsystem, 3.2 Linjens ekvation
38 3.3 Planets ekvation 3.4 Geometrisk teori …
39 Lab1 Lab1 Octave/OtOctave kommer att användas
40 X 3 Gör klart Kap 3 klart
41 4.1, 4.2 Skalärprodukt 4.1, 4.2 Skalärprodukt Försök gör t.o.m. uppgift 4.17
42 4.3 Geometriska tillämpningar 4.3 Geometriska tillämpningar Klart t.o.m. uppgift 4.29
43 X 4 Gör klart
44 X X Höstlov, klart kap 4.
45 Rep Prov 1
46 5 Vektorprodukt X (NP SvB) I kapitel 5 ingår sida 81-85 (till skalär trippelprodukt), sida 87-88 (men inga bevis), sida 89-92 (till avstånd mellan linjer). Resten från kapitel 5 behandlas i delkurs 2 till våren.
47 5 Vektorprodukt X Klart kap 5.
48 7.1 7.2, LTH-student I kapitel 7 ingår 7.1 till (ii) på sid 119, 7.2 räknereglerna men inga bevis, 7.5 sid 134-136.
49 7.5 (sid 134-136), påbörja datorlaboration 9 Determinant I kapitel 9 ingår sida 194-197 (fram till Determinanten som volym), exempel 2 och 3 på sida 198, samt valda delar av kapitel 9.6 (se lektionsanteckningar).
50 X (Lucia) 9 Determinant
51 Lab2 X
2 Måndagslektion på fredag. Prov 2 Rep Fredag läses som måndag.
3 5 Bevis av räkneregler för vektorprodukt 5 Räkna själv, prov i retur, betyg
4 5 Arbete med problem/uppgifter 6 Rummet $\mathbb{R}^n$, ej 6.3
5 X X NV-praktik
6 6.3 Något om detta avsnitt. Räkna uppgifter kap 6 och repetera matriser. 7 Matriser som algebraisk struktur, transponat, ortogonal matris Kan göra 7.4 10 12 14 15 17
7 Föreläsning på LTH, 8.15-10.00, i MA7 (karta). Kap 8.1 och 8.2 behandlas. 7 ev bevis m.m.
8 X X Sportlov, försök lösa uppgifterna på kap 7, utom 7.23 som sparas liksom avsnitt 7.7.
9 7 Gör klart, 8.1-8.2 Lab3, medtag dator Gör klart uppgifter på kap 7 och arbeta med kap 8 t.o.m. uppgift 8.10.
10 X 7.7, 8.3 Lös 7.23 och t.o.m. 8.17
11 8.4-8.5 8 Gör klart
12 9 9
13 9 X
14 10.1-10.2, av Jonas från LTH 10.1-10.2 Gör klart uppgifter t.o.m. 10.8.
15 10.3-10.4 10 Gör klart, repetition
16 X X Påsklov
17 X Prov 3
18 Lab4, pagerank X
19 "Rester", tentainfo, arbete med extentor Rep
20 Rep, extentor på tavlan? Rep
21 Frågestund inför tenta LTH-tenta 8.00-13.00 (D-dag)
22 Utvärdering, rester. Om man inte har rester startar lektionen 9.15. Avslutning med eventuell tårta i matsalen
23 X En avslutning till, med Peanos axiom
Lämpliga övningar
Kurs 1, period 1 Kurs 2, period 2
1.1 2 3 4 9 11 12 13 15 17 19 1.8 18 20 26
2.1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 19 20 2.8 10 17 22 23 25 26
3.1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 14acd 15 17 18acd 20 21 24 25 26 3.4 16 28
4.1 4 9 10a 15 16 17 18 22 24 25ab 26 29 31 33 42 4.6 14 35 37 40 43
5.1 2 3 7 8 5.4 5 6 9 10 15 17 19 20 24 (11 16 18 21 25 i andra hand)
6.1 2 3 4 5 6
7.1 2 3 5 6 7 8 9ab 7.4 10 12 13 14 15 17 18 19 23acd 26 (25 28 37 i andra hand)
8.1 2 3 5 6 9 10 14 16 17 20 22a 23 25 26 29 (7 12 18 24 31 34 36 38 41 i andra hand)
9.1 2 3 5 6 23 26 9.8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 28 31a 32 37 40 49 54 (4 15 30a 36 51 i andra hand)
10.1abc 2bdef 3 6 8 10abc 11 13 (1def 4 7 10def 15 22 27 i andra hand)

Material

Laborationer i Octave

Prov

Lokala prov finns här

Tenta101214
Tenta110110
Tenta110307

Lektionsanteckningar

Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7, exkl 7.7
Kapitel 8, inkl 7.7
Kapitel 9
Kapitel 10; Jonas manuskript
Inför LTH

Lösta uppgifter (i alla fall skissartade lösningar)

Se här

GeoGebra

Avbildningsmatris, se hur en $2 \times 2$-matris fungerar

Formalia

Kursplan

Länkar

Kursen på LTH, Jonas Månsson
Kursen på LTH, Catarina Petersson
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Sage
WolframAlpha

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License