linjaer-algebra-ht10-vt11:Prov3

Prov 3

När

Onsdagen 27/4, 15.00-17.00.

Var

D21

Vad

Provet omfattar det som behandlats i delkurs 2 (som iofs bygger på det som behandlats i delkurs 1). Lektionsanteckningar och utvalda övningar ger en bra bild av innehåller. Följande (delar av) avsnitt UTGÅR

5.6
6.3
6.5
7.5: Teori för invers matris (132-133)
7.7: Bevis men inte resultat
7.8
8.2: Matriser för speciella avbildningar (172-175)
8.6
9.4: Adjunkt (sid 207-209)
9.9
9.10
10.4

Hur

På provet blir det INGA sant/falskt-frågor, däremot ett antal "räkneuppgifter" varav någon kan vara inspirerad av/hämtad från en LTH-tenta. Det skriftliga provet kommer att följas av en muntlig del, som man bokar in sig för efter det skriftliga tillfället. När såväl skriftligt som muntlig del är avklarad meddelas betyget.

Endast skrivhjälpmedel är tillåtna, och alltså inte räknedosa eller någon form av formelblad. Om man inte känner för att härleda eventuella formler man behöver får man helt enkelt lära sig dem.

Repetition

Man bör gå igenom de aktuella sidorna i boken (en extra gång) och se till så man löst de rekommenderade övningarna. När detta är gjort kan man botanisera bland problem från gamla Spykenprov och LTH-tentor. Dessa finner ni under Material på startsidan.

På tisdag 26/4 är jag tillgänglig i mattestudion i D22 från 16.15 till 17.00. Det är även möjligt att boka in sig för annan tid på tisdagen. I så fall hör man av sig så fort som möjligt. Frågor via It's Learning besvaras löpande.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License