linjaer-algebra-ht10-vt11:Prov-2

Prov 2

När

Fredag 14/1, 8.00-11.00. Kom ihåg att fredagen läses med måndagsschema så vi har lektion 8.20-9.40. Var och en ombeds kontrollera om det är ok att ni uteblir på efterföljande lektion.

Var

Filmsalen (som numera går under beteckningen D01).

Vad

Provet omfattar kapitel 1 till och med 4, men inte 2.5 basbyten, i kursboken. Dessutom ingår de delar av kapitel 5, 7 och 9 som behandlats. För detaljer kring detta hänvisas till lektionsplanering, utvalda övningar, lektionsanteckningar och lektioner. Man behöver känna till definitioner och satser, men inte nödvändigtvis några bevis.

Hur

Uppgifterna ger G- eller VG-poäng. Ingen sant/falskt-uppgift finns på detta prov. En av uppgifterna kommer att plockas från en LTH-tenta.

Endast skrivhjälpmedel är tillåtna, och alltså inte räknedosa eller någon form av formelblad. Om man inte känner för att härleda eventuella formler man behöver får man helt enkelt lära sig dem.

Repetition

Man bör gå igenom de aktuella sidorna i boken (en extra gång) och se till så man löst de rekommenderade övningarna. När detta är gjort kan man botanisera bland ett urval av tentamensproblem från motsvarande kurs på Malmö högskola. Vår kurs omfattar inte hela "Malmö"-stoffet så vissa problem stryks. Dessa är överkryssade.

Tenta1
Tenta2
Tenta3
Tenta4
Tenta5
Tenta6
TentaVT10

Lösningar på tentorna, och annat stoff från Malmö-kursen, finner man här. Observera att det alltså är samma tentor här som där, med skillnaden att tentorna på denna sida har lämplig överkryssning.

Vi kommer att lägga lektionen onsdag 12/1 på repetition. Vill man ha hjälp utöver detta hör man av sig. Jag kollar mina meddelanden emellanåt under julhelgen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License