linjaer-algebra-ht10-vt11:Prov 1

Prov 1

När

Onsdagen 10/11, 15.00-16.30.

Var

D23

Vad

Provet omfattar kapitel 1 till och med 4, men inte 2.5 basbyten, i kursboken. Man behöver känna till definitioner och satser, men inga bevis.

Hur

Uppgifterna ger G- eller VG-poäng. Ingen sant/falskt-uppgift finns på detta prov. En av uppgifterna kommer att plockas från en LTH-tenta.

Endast skrivhjälpmedel är tillåtna, och alltså inte räknedosa eller någon form av formelblad. Om man inte känner för att härleda eventuella formler man behöver får man helt enkelt lära sig dem.

Repetition

Man kan botanisera i de prov som givits tidigare år:

071120 (ej uppgift 1c, 4c, 4e) Lösningar
081104 Lösningar
091110 Lösningar

8/11 Jonathan påpekade fel i lösningarna på uppgift 3bc, 071120 samt uppgift 4d, 091110. Det är numera korrigerat.

Om man fortfarande tycker man vill träna mer kan man plocka bland följande ur övningsboken (som inte är på det ordinarie programmet):

1.5 6 22 23 24
2.18 21 27 29
3.6 7 22 23 29
4.3 5 11 12 13 19 20 23 27 28 30 32 34

Observera att det räcker att man gjort ordinarie uppgifter och kikat på de "gamla" proven för att klara kommande prov (bra). Men det är klart, mer träning ger ju mer färdighet.

Vi kommer att lägga lektionen måndag 8/11 på repetition. Vill man ha hjälp utöver detta bokar man tid med läraren. Det är inte säkert att man kan få hjälp på skolans mattestudio.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License