Linjär Algebra, ht09/vt10, AVSLUTAD

Kursen som en kurs

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

17/2 Sida i drift

19/3 Gamla prov finns nedan under rubriken Material/Övrigt

31/3 Svar inlagda till två av proven. Jag reserverar mig för eventuella fel. Lösningar kommer att delas ut på lektionen tisdagen 6/4.

15/4 Proven från 13/4 och 15/4 med tillhörande (preliminära) lösningsförslag finns under Material/Övrigt.

26/5 Daniel Eliasson, Erik Wannerberg, Douglas Svensson-Seth och Hannes Johansson fick betyget fem på LTH:s tentamen.
femmorna.jpg

Planering (aktuell)

Vecka Tis Övrigt
4 Kap 7, R
5 X NV-praktik
6 Kap 7, Kap 8
7 Kap 8
8 X Lov
9 Kap 8 R
10 X NMT-föreläsningar
11 Kap 9
12 Kap 9
13 X Lov
14 Kap 9 R
15 Prov (klicka för info) Prov tisdag eller torsdag (valfritt)
16 Kap 10
17 Kap 10
18 X DD, jobba hemma!
19 Kap 10 R, räkning av extentor (se rutan under).
20 Räkning (delvis på tavlan) av extentor från 100108, 091215, 091019 som finns här.
21 Repetition/frågestund Tenta på LTH ons 26/5, 8-13 (klicka för mer info)
22 Bokinlämning, utvärdering, betyg från LTH för de där det spelar roll.
23 Avslutning, tårta i skolmatsalen.
Lämpliga övningar
I första hand I andra hand, parentesade ej i Spykenkurs
1.1 2 3 4 9 11 12 13 17 19 1.8 15 18 20 26
2.1 2 3 4 5 6 7 13 14 16 19 20 22 23 25 2.8 10 12 15 17 26
3.1 2 3 5 8 9 10 11 13 14acd 15 18acd 20 21 26 3.4 12 16 17 24 25 28
4.1 4 10a 15 16 17 18 22 25ab 26 31 33 42 4.6 9 14 24 29 35 37 40 43
5.1 2 4 7 9 15 19 20 5.3 5 6 8 10 11 16 17 18 21 24 25
6.1 2 3 4 6 6.5
7.1 2 3 4 5 6 7 8 9ab 10 12 14 15 18 19 23acd 26 7.13 17 25 28 37
8.1 2 3 5 6 9 10 14 16 17 20 22a 23 25 26 29 8.7 12 18 24 31 34 36 38 41
9.1 2 3 5 6 11 13 14 16 18 19 22 23 26 28 31a 37 49 9.(4) 8 10 12 (15) 17 (30a) 32 35 (36) 40 (51) 54
10.1abc 2bdef 3 6 8 10abc 11 13 10.1def 4 7 10def 15 22 27

Material

Lektionsanteckningar

7.6, 8.1-8.2, 100209
8.2-8.4, 100216
8.5, 100302
9.1-9.4, 100316
9.5-9.9, 100323
10.1-10.3, 100420
10.3, 100427

GeoGebra

Avbildningsmatris, se hur en $2 \times 2$-matris fungerar

Prov

Finns här

Formalia

Kursplan

Övrigt

Matematiska tillämpningar, sammanställda av Fredrik Abrahamsson, Ingenjörshögskolan i Jönköping

Länkar

Kursen på LTH, Jonas Månsson
Kursen på LTH, Catarina Petersson
GeoGebra
Sage
WolframAlpha

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License