Kvadrat På Fyra Linjer

Rita fyra linjer i planet. Är det möjligt att konstruera en kvadrat med ett hörn på var och en av linjerna? När det är möjligt, gör konstruktionen i GeoGebra.

Ett exempel:

Inskrkvad.png

Anm: Att konstruera en kvadrat på mer allmänna kurvor kan man läsa om här Inscribed_square_problem. Notera dock att uppgiften ovan kräver att punkterna är på olika linjer och att en konstruktion, inte bara en existens, efterfrågas.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License