Kung och kryss

På ett oändligt rutnät placeras en schackkung. Två spelare spelar följande spel. Spelare 1 placerar ett kryss i valfri ruta, spelare 2 flyttar kungen till okryssad ruta (ett steg rakt eller diagonalt), spelare 1 placerar ett kryss, spelare 2 flyttar kungen till okryssad ruta etc. Finns det någon strategi som garanterar att spelare 1 lyckas stänga in kungen?

Lösning

Problemet är formulerat av Conway, som också visat (1982) att spelaren med kryssen har en vinnande strategi. I Conways formulering är det fråga om att en djävul jagar en ängel. Se Angel problem för mer om problemet och generaliseringar av detsamma.

Här är en text av Conways om problemet.

Här är länk till en avhandling i ämnet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License