Konstruera ett prov

NV2, vt10: Konstruktion, lösning och rättning av prov

Uppgiften består av tre delar, alla görs i par:

 1. Konstruera ett prov, med tillhörande lösningar. Materialet inlämnas till mig senast fredag v.15.
 2. ''Gör'' någon annans prov. Ni får ut provet måndag v.16. Lösningar inlämnas till mig och konstruktörer måndag v.17 vid lektionsstart.
 3. Rätta ett prov. Rättat prov lämnas in till mig fredag v.17.

Konstruera ett prov och gör lösningar

Tillsammans konstruerar ni ett prov enligt följande

 • Provet ska ha 9 uppgifter om varderar 4 poäng.
 • Det ska vara (ungefär) tre uppgifter på varje betygssteg, dvs 3 uppgift av G-karaktär, 3 av VG-karaktär och 3 av MVG-karaktär. Som riktmärke för svårighetsgrad kan man använda bokens A-, B- och C-uppgifter. Dock gäller att MVG-uppgifterna inte kan vara alltför lika bokens. En MVG-uppgift är detta enbart första gången den löses. Så försök konstruera uppgifter som använder flera delar av kursstoffet i ett delvis nytt sammanhang och gärna med någon ''twist''.
 • Uppgifterna får delas upp i deluppgifter (a, b, etc) men kom ihåg att det ska vara fyra poäng per uppgift och att uppgifterna ska vara någorlunda jämförbara i storlek
 • Sätt ut poäng på eventuella deluppgifter och ange G- respektive VG-poäng och eventuella MVG-solar.
 • Provet ska ha tyngdpunkten på kapitel 7, men inslag från kapitel 5 och kapitel 6 är välkomna.
 • Ni får förutsätta kunskaper från tidigare mattekurser, men inget stoff från framtida kurser.
 • Uppgifterna ska vara glasklart formulerade. Ni få gärna formulera er ''roligt'' men INTE på bekostnad av läsbarhet eller matematiskt innehåll.
 • Uppgifterna ska vara prydliga. Det spelar ingen roll om ni handskriver eller använder dator, det viktigaste är att det är prydligt.
 • Gör fullständiga lösningar till era uppgifter. På de uppgifter som ger MVG-solar anger ni vad i lösningen som ger detta.

''Gör'' någon annans prov

Ni löser (i paret) ett prov som konstruerats av annat par enligt följande

 • Under måndagslektionen i vecka 16 arbetar man enskilt och utan andra hjälpmedel än räknedosa.
 • Därefter gör man gemensamma lösningar i paret. Efter måndagslektionen är alla hjälpmedel tillåtna.
 • Gör prydliga och fullständiga lösningar i två upplagor (en till mig, en till provkonstruktörerna).
 • Gör ett till fem medvetna fel. Markera dessa i upplagan som ges till mig men inte i den andra.

Rätta ett prov

Ni får tillbaka lösningar på ert prov från ett annat par och rättar enligt följande:

 • Markera och kommentera/korrigera alla felaktigheter ni hittar. Kom ihåg att det lär finnas fel.
 • Kommentera MVG-solarna (vad gav sol alternativt varför uteblev sol)
 • Sätt ut poäng, summera och ge ett betygsförslag.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License