Kexchokladproblem
Kexchoklad Aladdin

På denna sida presenteras ett antal roliga (enligt mig) problem av varierad svårighetsgrad. Om du lyckas lösa något av problemen och är elev på Spyken kan du kontakta mig och redovisa din lösning. Är den korrekt utdelas ett kexchoklad som pris och ditt namn listas på problemets sida.

För att vi inte ska slösa bort varandras tid i onödan är det viktigt att du tänkt igenom din lösning ordentligt och kanske har den klar i skriftlig form. En möjlighet är att en skriftlig lösningen e-postas till mig i förväg. Argumenten ska vara helt vattentäta, och du ska kunna förklara din lösning utan betänketid. Som enväldig "domare" fungerar jag!

Problemen och deras lösningar kan man säkert återfinna i böcker eller på nätet. Man kan ju också fråga någon som redan löst problemet. Att återge någon annans lösning är såklart inte detsamma som att tänka ut en egen, så undvika att "fuska". Jag kan inte kontrollera detta, utan vädjar till ditt samvete.

Aktuella problem

Talkryss
Ölstop
Prästen
Lucky Luke
Bråksumma
Skåpen
Åttor och nior
Diagonaler i polygon
Huygens och Leibniz
Bil i cirkel
Bryta choklad
Myror på pinne
Områden i cirkel
Vända tärning
Fallande kulor
Tre cirklar
Färglagt plan
Lurig vinkel

Följande personer har lyckats med bedriften att lösa SAMTLIGA PROBLEM. Utöver namn här utdelas chokladkartong för denna bedrift.

Patrik Hybelius, februari 2016
Hannes Nilsson, oktober 2016
Isak Ellmer, oktober 2019
Alve Lindell, maj 2021
Felix Hellborg, maj 2022
Noah Preihs, juni 2023

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License