Kastparabel

En boll kastas ut från höjden a meter i riktningen v radianer mot x-axeln (se figur). För ett givet a, hur ska v väljas för att bollen ska landa så långt bort som möjligt? Undersök gärna bollbanorna för olika värden på a och v här: Kastparabel.

Kastparabel.png

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License