Gissa Oändligt Många Hattar

Detta problem trodde jag var olösligt tills jag läste lösningen på nätet.

En oändligt mängd personer deltar i följande lek (du kan anta att mängden är uppräknelig och att det är person 1, 2, 3, etc). På var och en av personerna slumpas en svart eller en vit hatt. Varje person kan observera alla andras hattar men inte sin egen och ska sedan gissa färgen på sin hatt. Innan någon hatt sätts på får deltagarna prata ihop sig om en taktik, men när hattarna är påsatta får dom inte kommunicera på något sätt.

Är det möjligt att hitta en taktik som innebär att det bara blir ändligt många felgissningar, och resten alltså rätt?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License