Fourierserier

Ta reda på vad en Fourierserie är. Bestäm Fourierserier för några enkla funktioner, som t.ex. stegfunktionen. Rita grafer och jämför serierna med ursprungsfunktionen.MartinFourier, Martin Heydens presentation, januari 2010

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License