Färglagt plan

Ett (tvådimensionellt) plan målas med de tre färgerna blått, rött och gult. Visa att man, oberoende av hur målningen “ser ut”, kan finna två punkter med avståndet 1 (i ett koordinatsystem) som har samma färg.

Anm. Med att måla ett plan menas att varje punkt i planet tilldelas en av färgerna ovan.

Löst av

Torkel Loman, juni 2011
Hannes Nilsson, april 2015
Ludwig von Vultée, april 2015
Erik Tegler, Polhemskolan, september 2015
Max Nilsson, september 2015
Patrik Hybelius, februari 2016
Teodor Åberg, februari 2018

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License