Diagonaler i polygon
I en cirkel med radie 1 inritas en regelbunden n-sidig polygon. Från ett av hörnen dras räta linjer till vart och ett av de övriga hörnen. Bestäm produkten av längderna på dessa linjer.
Polygon.png
Ovan ses en femhörning inritad i en enhetscirkel. I detta fallet är det alltså fråga om att bestämma produkten av $d_1, d_2, d_3$ och $d_4$, men i en n-hörning blir det såklart fråga om en produkt med n-1 faktorer.

Löst av

Patrik Hybelius, oktober 2015
Hannes Nilsson, oktober 2016
Isak Ellmer, september 2018

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License