Diagonaler i polygon
I en cirkel med radie 1 inritas en regelbunden n-sidig polygon. Från ett av hörnen dras räta linjer till vart och ett av de övriga hörnen. Bestäm produkten av längderna på dessa linjer.
Polygon.png
Ovan ses en femhörning inritad i en enhetscirkel. I detta fallet är det alltså fråga om att bestämma produkten av $d_1, d_2, d_3$ och $d_4$, men i en n-hörning blir det såklart fråga om en produkt med n-1 faktorer.

Löst av

Patrik Hybelius, oktober 2015
Hannes Nilsson, oktober 2016
Isak Ellmer, september 2018
Alve Lindell, juni 2020
Felix Hellborg, Polhemskolan, mars 2022

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License