Bråksumma

Betrakta följande tal

$t_1 = \dfrac{1}{3}$

$t_2=\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5}$

$t_3 = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5}+ \dfrac{1}{7}$

och i allmänhet

$t_n = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5}+ \ldots + \dfrac{1}{2n+1}$

Visa att $t_n$ inte är ett heltal för något $n$.

Löst av

Torkel Loman, maj 2011
Hannes Nilsson, maj 2015
Patrik Hybelius, december 2015

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License