Bråksumma

Betrakta följande tal

$t_1 = \dfrac{1}{3}$

$t_2=\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5}$

$t_3 = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5}+ \dfrac{1}{7}$

och i allmänhet

$t_n = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5}+ \ldots + \dfrac{1}{2n+1}$

Visa att $t_n$ inte är ett heltal för något positivt heltal $n$.

Löst av

Torkel Loman, maj 2011
Hannes Nilsson, maj 2015
Patrik Hybelius, december 2015
Oskar Lindholm, mars 2019
Isak Ellmer, oktober 2019
Alve Lindell, december 2020
Felix Hellborg, Polhemskolan, mars 2022

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License