Åttor och nior

Vilket tal är störst

(1)
\begin{equation} 9^{9^{9^{9^{9^{9^{9^9}}}}}} \end{equation}

(åtta nior "staplade" som successiva exponenter) eller

(2)
\begin{equation} 8^{8^{8^{8^{8^{8^{8^{8^8}}}}}}} \end{equation}

(nio åttor "staplade" som successiva exponenter)?

Löst av

Ludwig von Vultée, mars 2015
Hannes Nilsson, maj 2015
Patrik Hybelius, januari 2016

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License