Åttor och nior

Vilket tal är störst

(1)
\begin{equation} 9^{9^{9^{9^{9^{9^{9^9}}}}}} \end{equation}

(åtta nior "staplade" som successiva exponenter) eller

(2)
\begin{equation} 8^{8^{8^{8^{8^{8^{8^{8^8}}}}}}} \end{equation}

(nio åttor "staplade" som successiva exponenter)?

Löst av

Ludwig von Vultée, mars 2015
Hannes Nilsson, maj 2015
Patrik Hybelius, januari 2016
Isak Ellmer, oktober 2019
Alve Lindell, maj 2021
Ask Hällström, juni 2021
Felix Hellborg, Polhemskolan, mars 2022

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License