Änglar Och Demon

Problem från någon Kovalevskydag

I en heltalspunkt på tallinjen ($-\infty \to \infty$) befinner sig en demon. Utanför tallinjen (i en andra dimension om man så vill) befinner sig änglar. Änglarna vill fånga demonen och följande regler gäller:

  • Varje dag väljer änglarna heltal och landar på dessa heltal. Olika änglar landar på olika heltal och är demonen på det tal någon ängel landar så är hen fast.
  • På natten lämnar änglarna tallinjen och demonen kan nu välja att stå kvar eller röra sig ett steg till vänster eller höger.
  • Proceduren upprepas tills demonen är fångas.

Hur många änglar behövs för att fånga demonen och hur ska dom lägga upp sitt "arbete"?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License