Några stora matematiker

Lars_Hormander.jpg

Lars Hörmander

Hörmander gick på Spyken på 40-talet och fick Fieldsmedaljen (matematikens nobelpris) 1962. Han var sedermera professor vid Lunds universitet.

Andrew_Wiles.jpg

Andrew Wiles

Wiles bevisade Fermats sista sats 1995. Satsen (ja numera är det verkligen en sats) hade varit ett öppet problem sedan Fermats dagar på 1600-talet. Wiles är idag professor vid Princeton University.

Carl_Friedrich_Gauss.jpg

Carl Friedrich Gauss

Gauss anses av många som den störste matematikern någonsin. Han levde 1777-1855 och var professor i Göttingen från 1807. I sin doktorsavhandling bevisade han algebrans fundamentalsats. Han redde också ut vilka månghörningar som kan konstrueras med passare och linjal (17-hörningen är en sådan!).

Kovalevsky.jpg

Sonja Kovalevsky

Sonja Kovalevsky var en rysk matematiker som var verksam i Sverige i slutet av 1800-talet. Hon påstås vara den första kvinnan som fick en akademisk tjänst, nämligen en professur i Stockholm.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License