Några stora matematiker

Lars_Hormander.jpg

Lars Hörmander

Hörmander gick på Spyken på 40-talet och fick Fieldsmedaljen (matematikens nobelpris) 1962. Han var sedermera professor vid Lunds universitet.

Anders Melin, professor emeritus och Hörmanders elev, har skrivit några artiklar om Hörmander som man finner här.

Andrew_Wiles.jpg

Andrew Wiles

Wiles bevisade Fermats sista sats 1995. Satsen (ja numera är det verkligen en sats) hade varit ett öppet problem sedan Fermats dagar på 1600-talet. Wiles är idag professor vid Princeton University.

Carl_Friedrich_Gauss.jpg

Carl Friedrich Gauss

Gauss anses av många som den störste matematikern någonsin. Han levde 1777-1855 och var professor i Göttingen från 1807. I sin doktorsavhandling bevisade han algebrans fundamentalsats. Han redde också ut vilka månghörningar som kan konstrueras med passare och linjal (17-hörningen är en sådan!).

Kovalevsky.jpg

Sonja Kovalevsky

Sonja Kovalevsky var en rysk matematiker som var verksam i Sverige i slutet av 1800-talet. Hon påstås vara den första kvinnan som fick en akademisk tjänst, nämligen en professur i Stockholm.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License